Home

WEE IN HET KORT

Woongroep Elysion Eindhoven (WEE) is de naam van een initiatiefgroep van een aantal ouders uit de regio Eindhoven die een kleinschalige woonvoorziening voor hun verstandelijk gehandicapte kinderen hebben ontwikkeld.

 

In 2005 is dit initiatief gestart vanuit Vereniging De Sleutel (nu RPSW). Na een periode van oriëntatie en groepsvorming is een startdocument ondertekend op 8 maart 2007. Op 6 maart 2008 is officieel de Stichting Ons Groepke opgericht; de eerste werknaam van het wooninitiatief. Vanaf juli 2009 is de officiële naam 'Stichting Woongroep Elysion Eindhoven'. Op 11 juni 2009 is een intentieovereenkomst getekend met de Kerkelijke Instelling Erfgoed Glorieux om op locatie van het Glorieuxpark Eindhoven (glorieuxpark.nl) de woonvoorziening van Elysion te realiseren. De woongroep heeft ruimte voor negen kinderen.

 

De woongroep is op 14 september 2014 gestart. Lunetzorg verstrekt de zorg.

WOONGROEP ELYSION EINDHOVEN

 

WEE © PAB